Trường trung học phổ thông Triệu Sơn 5 - Địa chỉ: xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Điện thoại: 02378 813 066 – Email: thpt.trieuson5@thanhhoa.edu.vn

Thống kê truy cập

Tất cả:
64
Hôm qua:
32
Hôm nay:
15
Hiện tại:
9
Hội chữ thập đỏ
Cập nhật lúc: 07:53 AM ngày 30/10/2013

   

 

A. BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUA CÁC THỜI KỲ:

I. Năm học 2011-2012:

1. Cô Thiều Thị Hường (CT Công đoàn): Chủ tịch

2. Thầy Hồ Thanh Sơn (PHT, BT Chi bộ): PCT

3. Thầy Ngô Quang Trung (PHT): UV

4. Thầy Mai Văn Chung (BT Đoàn TN): UV

5. Thầy Lê Văn Trình (PBT Đoàn TN): UV

6. Cô Lê Thị Quyên (UVBCH Công đoàn): UV

7. Cô Nguyễn Thị Dung (NV Y tế): UV

8. Ông Nguyễn Văn Huân (CT Hội PHHS): UV

II. Năm học 2012-2013:

1. Thầy Lê Hòa Bình (Hiệu trưởng): Chủ tịch

2. Thầy Lê Văn Trình (BT Đoàn TN): PCT thường trực

3. Thầy Hồ Thanh Sơn (PHT, BT Chi bộ): PCT

4. Cô Lê Thị Hiên (UVBCH Công đoàn): UV

5. Cô Lê Thị Thanh (Kế toán): UV

6. Cô Nguyễn Thị Dung (NV Y tế): UV thường trực

7. Em Lê Thị Hiền (lớp trưởng 12C4): UV

8. Em Mai Thị Thái Bình (lớp trưởng 11B2): UV

9. Em Mai Thị Liên (học sinh 10A2, UVBCH Đoàn TN): UV

 

B. NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỘI NĂM HỌC 2013-2014: 

I. Nhiệm vụ của Hội:

1. Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo.

2. Chăm sóc sức khoẻ CBGV và HS, sơ cấp cứu ban đầu, vận động hiến máu nhân đạo; tham gia vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

3. Tìm kiếm tin tức thân nhân.

4. Tuyên truyền các giá trị nhân đạo.

5. Phòng ngừa ứng phó thảm họa.

6. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ cấp trên trong các hoạt động Chữ thập đỏ.

7. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

       

Cô Nguyễn Thị Dung (nhân viên Y tế) 

Cô Nguyễn Thị Dung khám bệnh cho học sinh 

 

II. Tổ chức bộ máy của Hội:

1. BCH Hội Chữ thập đỏ gồm 9 người đại diện các tổ chức/đoàn thể/lớp HS.

+ Thầy Lê Hòa Bình (Hiệu trưởng).

+ Thầy Hồ Thanh Sơn (PHT phụ trách Y tế học đường).

+ Thầy Lê Văn Cương (BT Đoàn TN).

+ Cô Lê Thị Hiên (UV BCH Công đoàn).

+ Cô Lê Thị Thanh (Kế toán).

+ Cô Nguyễn Thị Dung (Nhân viên Y tế).

+ Em Phạm Thị Phượng (HS 10A5, UVBCH Đoàn TN).

+ Em Mai Thị Thái Bình (lớp trưởng 12C2).

+ Em Mai Thị Liên (HS 11B2, UVBCH Đoàn TN).

2. Ban thường trực Hội Chữ thập đỏ gồm 4 người:

+ Chủ tịch: thầy Lê Hòa Bình.

+ PCT thường trực: thầy Lê Văn Cương.

+ PCT: thầy Hồ Thanh Sơn.

+ UV thường trực: cô Nguyễn Thị Dung.

3. Tổng số 22 chi hội trực thuộc, cụ thể như sau:

+ 21 chi hội lớp HS, lớp trưởng là chi hội trưởng, BT Chi đoàn là chi hội phó.

+ 1 chi hội CBGV, thầy Lê Hữu Sinh là chi hội trưởng, cô Chu Thị Nguyệt là chi hội phó.

  Tổng số hội viên hiện nay là 942 người.

C. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA  HỘI CHỮ THẬP ĐỎ:

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI:

1. Chức năng, tổ chức và nguyên tắc hoạt động:

1.1. Hội chữ thập đỏ trường THPT Triệu Sơn 5 (sau đây viết tắt là HCTĐ) là tổ chức xã hội của quần chúng làm công tác nhân đạo XHCN, nằm trong hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

1.2. HCTĐ bao gồm:

+ Hội viên là toàn bộ CBGV và HS trong trường (bao gồm cả hợp đồng lao động).

+ Thanh niên Chữ thập đỏ xung kích là những HS nhiệt tình, có sức khoẻ, tích cực tham gia các hoạt động của Hội.

1.3. HCTĐ hoạt động tuân thủ theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chỉ đạo trực tiếp của Hội Chữ thập đỏ huyện Triệu Sơn và Cấp uỷ Đảng trường THPT Triệu Sơn 5.

2. Các nhiệm vụ chủ yếu của HCTĐ:

2.1. Công tác tuyên truyền và phát triển tổ chức Hội:

+ Xây dựng hình ảnh HCTĐ trong cán bộ hội viên và thanh niên Chữ thập đỏ (TNCTĐ); tuyên truyền các mốc lịch sử, các hoạt động mang tính thường xuyên, các phong trào, các cuộc vận động của Hội cấp trên.

+ Duy trì và có công tác phát triển hội viên kịp thời qua từng năm học.

2.2. Phong trào hiến máu tình nguyện và thanh niên CTĐ xung kích.

+ Tư vấn, động viên, khuyến khích hội viên tình nguyện đăng ký hiến máu nhân đạo, xác định nhóm máu và sẵn sàng cho máu khi cần.

+ Thành lập đội thanh niên CTĐ xung kích tuỳ theo quy mô của từng năm học.

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho đội thanh niên CTĐ xung kích, các đội viên được huấn luyện các kỹ năng hoạt động trở thành nòng cốt trong các phong trào hoạt động của Hội.

+ Xây dựng điểm sơ cấp cứu ban đầu trong trường, có tủ thuốc sơ cấp cứu và một số dụng cụ, trang thiết bị cần thiết để có thể sơ cấp cứu ngay tại chỗ.

2.3. Công tác xã hội:

+ Tu bổ, phát triển vườn cây thuốc nam, có tài liệu tuyên truyền sử dụng những bài thuốc nam dân gian dễ làm, đơn giản đến HS.

+ Lập danh sách và lập hồ sơ những đối tượng khó khăn cần được quan tâm trợ giúp thường xuyên và khi có điều kiện.

+ Tìm hiểu và liên hệ với các vùng khó khăn hoặc các cá nhân cần ủng hộ quần áo, chăn màn, đồ dùng còn dùng được.

+ Vận động các cá nhân và các tổ chức đoàn thể chung tay ủng hộ “tết vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam”, “mỗi tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo”.

2.4. Công tác vận động xây dựng các quỹ hoạt động:

+ Đôn đốc việc thu nạp hội phí và quỹ hoạt động Hội đủ, đúng thời gian quy định.

+ Vận động quyên góp ủng hộ các phong trào, các cuộc vận động vào các hoàn cảnh cụ thể.

+ Quản lý và sử dụng quỹ Hội hiệu quả, đúng theo quy định của điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

 

II.  QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC:

1. Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chấp hành:

1.1. Nhiệm vụ của Chủ tịch: 

+ Phụ trách chung.

+ Công tác tài chính, công tác thi đua khen thưởng.

+  Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ Hội.

1.2. Nhiệm vụ của PCT: 

+ Phụ trách công tác báo cáo, thống kê.

+ Giúp chủ tịch xây dựng kế hoạch, quy chế, văn bản liên quan đến hoạt động của Hội.

+ Liên hệ với Hội CTĐ huyện Triệu Sơn nhận các tài liệu, trang thiết bị được cấp. 

Giải quyết công việc khi vắng chủ tịch.

1.3. Nhiệm vụ của UV thường trực:

+ Thường trực hai buổi học chăm sóc sức khoẻ CBGV và HS, sơ cấp cứu ban đầu.

+ Cập nhật tình hình hội viên ốm đau, tai nạn… báo cáo CT và PCT để có kế hoạch thăm hỏi, động viên kịp thời.

+ Cùng với PCT giải quyết các công việc khi vắng chủ tịch.

1.4. Các UVBCH và chi hội trưởng, chi hội phó:

  Phụ trách các công việc do Ban thường trực phân công và phải chịu trách nhiệm về phần việc đó.

2. Các thành viên trong đội thanh niên CTĐ xung kích có nhiệm vụ:

  Hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban thường trực và kế hoạch hoạt động của Đội, là lực lượng nòng cốt sẵn sàng tham gia vào các hoạt động: sơ cấp cứu, cứu trợ, tuyên truyền...

 

                                                       Ngày 27 tháng 10 năm 2013

                                                                   LÊ HÒA BÌNH

 

 


  Chia sẻ:
Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Ý kiến phản hồi
Gửi ý kiến
Họ tên(*)  Điện thoại
Email
Tiêu đề(*) 
Nội dung(*) 

Lịch công tác

Tin đọc nhiều nhất

Thư viện tài liệu
 

Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website, hãy cho biết bạn là: