Trường trung học phổ thông Triệu Sơn 5 - Địa chỉ: xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Điện thoại: 02378 813 066 – Email: thpt.trieuson5@thanhhoa.edu.vn

Thống kê truy cập

Tất cả:
73
Hôm qua:
32
Hôm nay:
24
Hiện tại:
11
Sáng kiến kinh nghiệm
Sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại C cấp tỉnh năm học 2012-2013 (cô giáo Phạm Thị Phượng, trường THPT Triệu Sơn 5)
Sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại C cấp tỉnh năm học 2012-2013 (thầy giáo Mai Văn Chung, trường THPT Triệu Sơn 5)
Sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại C cấp tỉnh năm học 2012-2013 (thầy giáo Lê Quang Hưng, trường THPT Triệu Sơn 5)
Sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại B cấp tỉnh năm học 2012-2013 (thầy giáo Lê Nguyên Huấn, trường THPT Triệu Sơn 5)
Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại C cấp tỉnh năm học 2008-2009 (thầy giáo Phạm Văn Hải, trường THPT Triệu Sơn 5)
Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại C cấp tỉnh năm học 2010-2011 (cô giáo Phạm Thị Phượng, trường THPT Triệu Sơn 5)
Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại C cấp tỉnh năm học 2006-2007 (cô giáo Nguyễn Thị Nhất, trường THPT Triệu Sơn 5)
Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại C cấp tỉnh năm học 2010-2011 (thầy giáo Ngô Quang Trung, trường THPT Triệu Sơn 5)
Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại C cấp tỉnh năm học 2010-2011 (cô giáo Thiều Thị Hường, trường THPT Triệu Sơn 5)
Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại B cấp tỉnh năm học 2010-2011 (cô giáo Lê Thị Quyên, trường THPT Triệu Sơn 5)
Sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại C cấp tỉnh năm học 2011-2012 (cô giáo Lê Thị Hằng, trường THPT Triệu Sơn 5)
Sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại C cấp tỉnh năm học 2011-2012 (thầy giáo Lê Văn Cương, trường THPT Triệu Sơn 5)
Sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại C cấp tỉnh năm học 2011-2012 (thầy giáo Ngô Quang Trung, trường THPT Triệu Sơn 5)
Sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại B cấp tỉnh năm học 2011-2012 (cô giáo Nguyễn Thị Toan, trường THPT Triệu Sơn 5)
Sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại B cấp tỉnh năm học 2011-2012 (thầy giáo Trần Minh Thái, trường THPT Triệu Sơn 5)
Các tin khác

Lịch công tác

Tin đọc nhiều nhất

Thư viện tài liệu
 

Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website, hãy cho biết bạn là: