Trường trung học phổ thông Triệu Sơn 5 - Địa chỉ: xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Điện thoại: 02378 813 066 – Email: thpt.trieuson5@thanhhoa.edu.vn

Thống kê truy cập

Tất cả:
81
Hôm qua:
32
Hôm nay:
32
Hiện tại:
10
TRA CỨU THÔNG TIN HỌC SINH
Họ tên
vd: "Nguyễn Văn A"
Mã học sinh
vd: "110050674"
KẾT QUẢ
STTHọ đệmTênMã học sinhGiới tínhNgày sinhĐịa chỉ
1 Lê Thị MaiAnh110050667Nữ05/09/1996TT Nhồi
2 Hoàng KiềuAnh110051002Nữ13/06/1996Tp.Thanh Hoá
3 Nguyễn VănDũng110050670Nam31/07/1996Đ. Tân
4 Lê ThịĐiệp110050668Nữ15/02/1996Đ. Tiến
5 Lê ThếĐồng110050669Nam06/06/1996Đ. Lĩnh
6 Trịnh HùngGiang110050963Nam23/11/1995Tp.Thanh Hoá
7 Phạm ThịGiang110050671Nữ09/06/1996Đ. Tiến
8 Kiều ThịGiang110050672Nữ03/04/1996Hậu Lộc
9 Lê Thị110050673Nữ24/09/1996Đ. Lĩnh
10 Lê ThịHằng110050674Nữ15/01/1996Đ. Xuân
11 Nguyễn ThịHạnh110050675Nữ13/01/1996Đ. Tiến
12 Lại VănHoàng110050676Nam27/04/1996Đ. Tân
13 Trần MinhHoàng110050677Nam02/11/1996Đ. Khê
14 Đậu Thị NinhHuyền110050678Nữ25/11/1996TT. Nhồi
15 Lê ThịLệ110050679Nữ20/08/1996Đ. Lĩnh
16 Lê ThịLinh110050680Nữ16/12/1996Đ. Tân
17 Phạm ThịLinh110050681Nữ27/11/1996Đ. Tiến
18 Phạm VănLong110050682Nam17/07/1996Đ. Tiến
19 Phạm Văn110050683Nam06/01/1996TT Nhồi
20 Bùi ThịMai110050684Nữ23/05/1996Đ. Lĩnh
21 Nguyễn XuânNam110050685Nam15/03/1996Thiệu Hoá
22 Phạm ThịNgọc110050686Nữ24/12/1995Đ. Lĩnh
23 Lê ThịNguyệt110050687Nữ23/08/1996TT. Nhồi
24 Lê VănNhân110050688Nam04/10/1996TT. Nhồi
25 Nguyễn Thị ThuPhương110050689Nữ23/09/1996Đ. Tiến
26 Nguyễn ThịQuỳnh110050690Nữ08/08/1996Đ. Tiến
27 Doãn ThịQuỳnh110050691Nữ28/02/1996Đ. Tiến
28 Đỗ ThịQuỳnh110050692Nữ13/01/1996Đ. Tiến
29 Lê VănSơn110050693Nam20/10/1996Đ. Lĩnh
30 Nguyễn XuânSơn110050694Nam15/03/1996Thiệu Hoá
31 Thiều ThịTâm110050695Nữ02/06/1996Đ. Tiến
32 Đỗ VănTân110050696Nam20/03/1996Đ. Minh
33 Lê VănThắng110050697Nam20/02/1996Đ. Tân
34 Phạm ThịThanh110050698Nữ11/08/1996Đ. Tiến
35 Thiều ThịThanh110050699Nữ17/10/1996Đ. Tiến
36 Lê ThịThư110050700Nữ02/01/1996Đ. Lĩnh
37 Nguyễn ThịThương110050701Nữ11/04/1996Đ. Lĩnh
38 Nguyễn ThịThuý110050702Nữ06/06/1996Đ. Tiến
39 Lê Thị HuyềnTrang110050703Nữ11/11/1996Đ. Thịnh
40 Lê VănTráng110050704Nam05/08/1996Đ. Lĩnh
41 Nguyễn ThịTrinh110050705Nữ10/01/1996Đ. Lĩnh
42 Nguyễn TuấnTùng110050706Nam18/10/1996TP. T. Hoá